NHỮNG TÍNH NĂNG NỔI TRỘI CỦA MÁY TÍNH CASIO FX-880BTG THẾ HỆ MỚI

Giới thiệu các tính năng mới của máy tính khoa học Casio Fx-880 BTG

Máy tính Casio Fx-880BTG ra đời với mục tiêu giúp cho học sinh có nhiều trải nghiệm hơn trong học tập, quan sát thực tế, trực quan thông qua các mô phỏng. Dưới đây là một số tính năng nổi trội có trên máy tính Casio Fx-880BTG

1. Tính năng QR code

- Tính năng QR code trên máy tính Casio Fx 880BTG hỗ trợ quan sát trực quan đồ thị hàm số, biểu đồ cột, biểu đồ tròn của số liệu thống kê, nghiệm của phương trình, tập nghiệm bất phương trình...

       

Hình 1: Biểu đồ trực quan bằng QR code

2. Tính năng Bảng tính (Spreadsheet)

- Tính năng Bảng tính trên máy tính Casio Fx-880 BTG với 45 dòng, 5 cột hỗ trợ tính toán dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân, dãy số quy nạp

Hình 2: Nhập công thức và thực hiện tính toán trên Bảng tính

3. Tính năng Hộp toán học (Math Box)

- Tính năng Hộp toán học trên máy tính Casio Fx880BTG giúp mô phỏng trực quan gieo xúc xắc, tung đồng xu, biểu diễn tập nghiệm số thực R, đường tròn lượng giác

 

Hình 3: Hộp toán học

4. Tính năng Bảng nguyên tử khối các nguyên tố hóa học (Atomic Table)

- Tính năng Bảng nguyên tử khối các nguyên tố hóa học trên máy tính Casio Fx 880 BTG giúp quan sát trực quan số liệu của Bảng nguyên tử khối các nguyên tố hóa học và sử dụng khối lượng nguyên tử để tính toán

    

Hình 4: Bảng nguyên tử khối các nguyên tố hóa học

Và còn nhiều tính năng nổi trội khác nữa

Xem thêm thông tin tại Video: SƠ LƯỢC TÍNH NĂNG NỔI BẬT TRÊN MÁY TÍNH CASIO FX-880BTG

Bài viết cùng danh mục