SO SÁNH SỰ THAY ĐỔI CỦA MÁY TÍNH CASIO FX-880BTG VỚI MÁY TÍNH CASIO FX-580VN X

SO SÁNH SỰ THAY ĐỔI CỦA MÁY TÍNH CASIO FX-880BTG VỚI MÁY TÍNH CASIO FX-580VN X VỀ

GIAO DIỆN, TỐC ĐỘ, ĐỘ CHÍNH XÁC VÀ TÍNH NĂNG

So với dòng máy tính Casio Fx-580VN X, máy tính Casio Fx-880BTG có những sự thay đổi hoàn toàn mới lạ, hỗ trợ tính toán, mang đến trải nghiệm cho học sinh.

Không chỉ về tính năng, tốc độ mà máy tính Casio Fx-880 BTG thay đổi hoàn toàn về giao diện so với máy tính Casio Fx-580VN X, thân thiện và dễ dàng sử dụng hơn.

Hình 1: Máy tính Casio Fx 880BTG

1. Giao diện và thiết kế

Giao diện và thiết kế theo hướng hiện đại, thiết kế trực quan và dễ sử dụng, thể hiện tính độc đáo của Casio

Cải tiến bố cục phím ấn theo hình thức đơn giản

Tập hợp các phím tính năng thành các nút chức năng

Sử dụng phím điều hướng, điều khiển giống Smarphone

Hình 2: Bố cục phím điều khiển của máy tính Casio Fx880 BTG

Hình 3: So sánh sự khác nhau về giao diện của máy tính Casio Fx-880 BTG và máy tính Casio Fx-580VN X

Màn hình LCD rõ nét, tên ứng dụng và biểu tượng ứng dụng được viết cùng nhau

Giao diện có 2 ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt

Hình 4: Màn hình LCD rõ nét của máy tính Casio Fx-880 BTG

Hiển thị màn hình theo 4 cấp: Trắng, Xám, Xám tối, Đen

Làm rõ các tính năng không hợp lệ, làm rõ phần đã chọn, làm rõ vị trí con trỏ

Hình 5: Làm rõ vị trí con trỏ của máy tính Casio fx880 BTG

2. Tốc độ vượt trội

Tốc độ tính toán của máy tính Casio Fx-880 BTG nhanh hơn khoảng 2 lần so với máy tính Casio Fx-580VN X

3. Độ chính xác

Kết quả tính toán chính xác đến 23 chữ số

4. Vượt trội tính năng

Tính năng QR code:

  • Quan sát trực quan đồ thị hàm số, toạ độ giao điểm, biểu đồ thống kê, phân phối.

   

Hình 6: Quét QR code

Tính năng Bảng tính Spreadsheet

  • Giải các bài toán liên quan đến dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân, dãy số quy nạp

Hình 7: Tính toán trên Bảng tính

Tính năng Hộp toán học Math Box

  • Mô phỏng trực quan gieo xúc xắc, tung đồng xu, trục số học và đường tròn lượng giác

Hình 8: Mô phỏng gieo xúc xắc

Hình 9: Mô phỏng đường tròn lượng giác

Tính năng Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  • Quan sát trực quan Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học và xuất giá trị khối lượng nguyên tử.

Hình 10: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Xem thêm thông tin tại Video: SO SÁNH TỔNG QUAN VỀ GIAO DIỆN, TỐC ĐỘ CỦA MÁY TÍNH CASIO FX-880BTG VÀ MÁY TÍNH CASIO FX-580VN X

 

 

Bài viết cùng danh mục