Tăng tốc luyện đề thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông môn Toán bằng CASIO Fx-880BTG

TS. Nguyễn Thái Sơn
0 Đánh giá 2 Học viên

Bạn sẽ học được gì

- Giải quyết được các câu hỏi đã từng xuất hiện trong các đề thi thử, đề thi chính thức các năm

- Nâng cao kỹ năng sử dụng máy tính Casio Fx-880BTG vào hỗ trợ giải các dạng bài toán

- Hoàn thiện kỹ năng làm bài thi

- Dễ dàng tiếp thu và thực hành theo các video hướng dẫn giải chi tiết

Giới thiệu khóa học

- Bạn muốn trang bị siêu tốc những dạng bài chắc chắn thi

- Bạn muốn ứng dụng các tính năng của máy tính Casio Fx-880BTG vào giải đề thi

- Bạn muốn tham khảo cách giải đề chi tiết

Nội dung khóa học

 • Bài 1: ĐỀ MINH HỌA 2023-CÂU 2-ĐẠO HÀM 05:46
 • Bài 2: ĐỀ MINH HỌA 2023-CÂU 12-PHẦN THỰC CỦA SỐ PHỨC 02:14
 • Bài 3: ĐỀ MINH HỌA 2023-CÂU 16-PHẦN ẢO CỦA SỐ PHỨC 01:01
 • Bài 4: ĐỀ MINH HỌA 2023-CÂU 21-BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT 03:32
 • Bài 5: ĐỀ MINH HỌA 2023-CÂU 22-BÀI TOÁN TỔ HỢP 03:25
 • Bài 6: ĐỀ MINH HỌA 2023-CÂU 28-PHÉP TÍNH LOGARIT 03:47
 • Bài 7: ĐỀ MINH HỌA 2023-CÂU 29-THỂ TÍCH VẬT THỂ TRÒN XOAY 07:24
 • Bài 8: ĐỀ THI THỬ HÀ NỘI 2023-CÂU 6-BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT 04:15
 • Bài 9: ĐỀ THI THỬ HÀ NỘI 2023-CÂU 17-PHƯƠNG TRÌNH MŨ 03:05
 • Bài 10: ĐỀ THI THỬ HÀ NỘI 2023-CÂU 20-PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT 00:59
 • Bài 11: ĐỀ THI THỬ HÀ NỘI 2023-CÂU 29-THỂ TÍCH KHỐI TRÒN XOAY 1 02:47
 • Bài 12: ĐỀ THI THỬ HÀ NỘI 2023-CÂU 31-LOGARIT 03:01
 • Bài 13: ĐỀ THI THỬ HÀ NỘI 2023-CÂU 34-KHOẢNG CÁCH TỪ ĐIỂM ĐẾN MẶT 04:59
 • Bài 14: ĐỀ THI THỬ HÀ NỘI 2023-CÂU 35-GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT 03:59
 • Bài 15: ĐỀ THI THỬ HÀ NỘI 2023-CÂU 36-ĐỊNH NGHĨA TÍCH PHÂN 00:54
 • Bài 16: ĐỀ THI THỬ HÀ NỘI 2023-CÂU 37-XÁC SUẤT 03:49
 • Bài 17: ĐỀ THI THỬ HÀ NỘI 2023-CÂU 38-PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG 02:48
 • Bài 18: ĐỀ THI THỬ HÀ NỘI 2023-CÂU 39-ĐƯỜNG PHÂN GIÁC TRONG OXYZ 06:13
 • Bài 19: ĐỀ THI THỬ HÀ NỘI 2023-CÂU 40-CỰC TRỊ HÀM HỢP 07:58
 • Bài 20: ĐỀ MINH HỌA 2023-CÂU 34-PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT 06:23
 • Bài 21: ĐỀ MINH HỌA 2023-CÂU 38-KHOẢNG CÁCH TỪ MỘT ĐIỂM ĐẾN MỘT MẶT PHẲNG 05:24
 • Bài 22: ĐỀ MINH HỌA 2023-CÂU 39-BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT 06:53
 • Bài 23: ĐỀ MINH HỌA 2023-CÂU 41-CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ BẬC BỐN 02:28
 • Bài 24: ĐỀ MINH HỌA 2023-CÂU 42-TẬP HỢP ĐIỂM BIỂU DIỄN SỐ PHỨC 08:42
 • Bài 25: ĐỀ MINH HỌA 2023-CÂU 44-DIỆN TÍCH HÌNH PHẲNG 06:36
 • Bài 26: ĐỀ MINH HỌA 2023-CÂU 45-PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI 04:22
 • Bài 27: ĐỀ MINH HỌA 2023-CÂU 46-KHOẢNG CÁCH TỪ MỘT ĐIỂM ĐẾN MỘT MẶT PHẲNG 05:57
 • Bài 28: ĐỀ MINH HỌA 2023-CÂU 47-BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT 06:01
 • Bài 29: ĐỀ MINH HỌA 2023-CÂU 48-KHOẢNG CÁCH TỪ TÂM ĐẾN MẶT PHẲNG CỦA KHỐI NÓN 03:51
 • BÀI 30: ĐỀ THI THỬ HÀ NỘI 2023-CÂU 41-PHƯƠNG TRÌNH MŨ 02:52
 • BÀI 31: ĐỀ THI THỬ HÀ NỘI 2023-CÂU 42-CỰC TRỊ HÀM SỐ 03:15
 • BÀI 32: ĐỀ THI THỬ HÀ NỘI 2023-CÂU 43-THỂ TÍCH KHỐI CHÓP 10:42
 • BÀI 33: ĐỀ THI THỬ HÀ NỘI 2023-CÂU 44-THỂ TÍCH KHỐI TRÒN XOAY 02:13
 • BÀI 34: ĐỀ THI THỬ HÀ NỘI 2023-CÂU 45-TÍCH PHÂN 05:00
 • BÀI 35: ĐỀ THI THỬ HÀ NỘI 2023-CÂU 46-KHOẢNG CÁCH ĐIỂM ĐẾN MẶT PHẲNG 10:40
 • BÀI 36: ĐỀ THI THỬ HÀ NỘI 2023-CÂU 47-HÀM SỐ BẬC 3 05:36
 • BÀI 37: ĐỀ THI THỬ HÀ NỘI 2023-CÂU 48-SỰ TƯƠNG GIAO GIỮA HAI HÀM SỐ - BÀI 1 05:31
 • BÀI 38: ĐỀ THI THỬ HÀ NỘI 2023-CÂU 49-SỰ TƯƠNG GIAO GIỮA HAI HÀM SỐ - BÀI 2 04:20
 • BÀI 39: ĐỀ THI THỬ HÀ NỘI 2023-CÂU 50-BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARIT 06:14
 • Bài 40: ĐỀ THI THỬ HÀ TĨNH 2023-CÂU 41-TÌM CẬN CỦA HÀM SỐ 03:33
 • Bài 41: ĐỀ THI THỬ HÀ TĨNH 2023-CÂU 42-GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT 04:37
 • Bài 42: ĐỀ THI THỬ HÀ TĨNH 2023-CÂU 43-GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG 04:03
 • Bài 43: ĐỀ THI THỬ HÀ TĨNH 2023-CÂU 44-TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH PHẲNG 12:42
 • Bài 44: ĐỀ THI THỬ HÀ TĨNH 2023-CÂU 45-ĐIỂM BIỂU DIỄN SỐ PHỨC 06:56
 • Bài 45: ĐỀ THI THỬ HÀ TĨNH 2023-CÂU 46-PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG 05:57
 • Bài 46: ĐỀ THI THỬ HÀ TĨNH 2023-CÂU 47-PHƯƠNG TRÌNH MŨ 05:57
 • Bài 47: ĐỀ THI THỬ HÀ TĨNH 2023-CÂU 48-THỂ TÍCH KHỐI TRỤ 02:07
 • Bài 48: ĐỀ THI THỬ HÀ TĨNH 2023-CÂU 49-BÁN KÍNH MẶT CẦU 10:01
 • Bài 49: ĐỀ THI THỬ HÀ TĨNH 2023-CÂU 50-CỰC TRỊ CỦA HÀM CHỨA GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI 10:08

Thông tin giảng viên

TS. Nguyễn Thái Sơn
305 Học viên 21 Khóa học

Nguyên trưởng Khoa Toán-Tin học ĐHSP TP HCM (1999-2009),

Nguyên Giám đốc - Tổng biên tập NXB ĐHSP TP HCM (2009-2011),

Nguyên Tổng thư ký Hội Toán học TP HCM (2008-2013).

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Giải đề thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông môn Toán năm 2023 bằng CASIO Fx-880BTG
TS. Nguyễn Thái Sơn
(0) 3 Học viên
699.000đ
Giải đề thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông môn Toán năm 2022 bằng CASIO Fx-880BTG
TS. Nguyễn Thái Sơn
(0) 3 Học viên
699.000đ
Tổng ôn trọng điểm Tốt nghiệp Trung học Phổ thông môn Toán cùng CASIO Fx-880BTG
TS. Nguyễn Thái Sơn
(0) 0 Học viên
699.000đ
Giải đề thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông môn Toán năm 2022
TS. Nguyễn Thái Sơn
(0) 3 Học viên
699.000đ
Ôn tập toàn diện Tốt nghiệp Trung học phổ thông môn Toán với sự hỗ trợ của CASIO Fx-580VN X
TS. Nguyễn Thái Sơn
(0) 5 Học viên
699.000đ
699.000đ
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 4 giờ 10 phút
Giáo trình: 49 Bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC