Giải đề thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông môn Toán năm 2023 bằng CASIO Fx-880BTG

TS. Nguyễn Thái Sơn
0 Đánh giá 3 Học viên

Bạn sẽ học được gì

- Hướng dẫn giải chi tiết các câu hỏi trong đề thi

- Hướng dẫn ứng dụng máy tính Casio Fx-880BTG vào giải toán

- Dễ dàng tiếp thu và thực hành theo các video hướng dẫn giải chi tiết

Giới thiệu khóa học

- Bạn muốn tiếp cận và làm quen đề thi chính thức

- Bạn muốn hướng dẫn giải đề chi tiết

- Bạn muốn nâng cao kỹ năng ứng dụng máy tính vào giải đề

Nội dung khóa học

 • Câu 1: BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ 03:40
 • Câu 2: NGUYÊN HÀM 01:44
 • Câu 3: QUY TẮC CƠ BẢN CỦA PHÉP ĐẾM 01:07
 • Câu 4: NGUYÊN HÀM 00:54
 • Câu 5: ĐẠO HÀM 03:28
 • Câu 6: LOGARIT 00:50
 • Câu 7: SỐ NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH 00:46
 • Câu 8: SỐ NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH 01:14
 • Câu 9: THỂ TÍCH KHỐI LĂNG TRỤ 01:38
 • Câu 10: THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN 00:51
 • Câu 11: ĐIỂM BIỂU DIỄN CỦA SỐ PHỨC 01:06
 • Câu 12: SỰ ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ 00:35
 • Câu 13: HÌNH TRỤ 01:24
 • Câu 14: KHỐI NÓN 01:15
 • Câu 15: PHẦN THỰC CỦA SỐ PHỨC 02:56
 • Câu 16: THỂ TÍCH CỦA KHỐI CHÓP 00:46
 • Câu 17: HÀM SỐ 01:39
 • Câu 18: DÃY SỐ 00:19
 • Câu 19: PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU 01:26
 • Câu 20: PHÉP TÍNH VÉC TƠ 03:01
 • Câu 21: PHẦN ẢO CỦA SỐ PHỨC 01:58
 • Câu 22: TÍNH CHẤT CỦA TÍCH PHÂN 01:04
 • Câu 23: BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT 02:42
 • Câu 24: BẢNG BIẾN THIÊN CỦA HÀM SỐ 00:56
 • Câu 25: PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG TỌA ĐỘ 00:31
 • Câu 26: GIÁ TRỊ CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ 00:54
 • Câu 27: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG 00:57
 • Câu 28: CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ 00:22
 • Câu 29: LOGARIT 02:11
 • Câu 30: PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU 02:25
 • Câu 31: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG 00:39
 • Câu 32: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG 03:30
 • Câu 33: SỰ ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ 00:54
 • Câu 35: XÁC SUẤT 02:39
 • Câu 36: ĐIỂM BIỂU DIỄN CỦA SỐ PHỨC 02:05
 • Câu 37: TÍCH PHÂN 04:55
 • Câu 38: GÓC GIỮA HAI MẶT PHẲNG 01:39
 • Câu 39: BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ-LOGARIT 03:50
 • Câu 40: DIỆN TÍCH CỦA HÌNH PHẲNG 05:29
 • Câu 41: CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ 02:40
 • Câu 42: PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN 02:50
 • Câu 43: TẬP HỢP ĐIỂM BIỂU DIỄN SỐ PHỨC 09:23
 • Câu 44: THỂ TÍCH KHỐI CHÓP 03:34
 • Câu 45: TIẾP DIỆN CỦA MẶT CẦU 06:55
 • Câu 46: PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI 07:39
 • Câu 47: PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT 06:48
 • Câu 48: KHỐI NÓN NỘI TIẾP KHỐI CẦU 04:45
 • Câu 49: TIẾP TUYẾN CỦA MẶT CẦU 06:18
 • Câu 50: TÍNH SỐ NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH 10:32

Thông tin giảng viên

TS. Nguyễn Thái Sơn
305 Học viên 21 Khóa học

Nguyên trưởng Khoa Toán-Tin học ĐHSP TP HCM (1999-2009),

Nguyên Giám đốc - Tổng biên tập NXB ĐHSP TP HCM (2009-2011),

Nguyên Tổng thư ký Hội Toán học TP HCM (2008-2013).

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Tăng tốc luyện đề thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông môn Toán bằng CASIO Fx-880BTG
TS. Nguyễn Thái Sơn
(0) 2 Học viên
699.000đ
Giải đề thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông môn Toán năm 2022 bằng CASIO Fx-880BTG
TS. Nguyễn Thái Sơn
(0) 3 Học viên
699.000đ
Tổng ôn trọng điểm Tốt nghiệp Trung học Phổ thông môn Toán cùng CASIO Fx-880BTG
TS. Nguyễn Thái Sơn
(0) 0 Học viên
699.000đ
Giải đề thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông môn Toán năm 2022
TS. Nguyễn Thái Sơn
(0) 3 Học viên
699.000đ
Ôn tập toàn diện Tốt nghiệp Trung học phổ thông môn Toán với sự hỗ trợ của CASIO Fx-580VN X
TS. Nguyễn Thái Sơn
(0) 5 Học viên
699.000đ
699.000đ
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 2 giờ 11 phút
Giáo trình: 49 Bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC