Site

Thành thạo CASIO Fx-580VN X trong 2 giờ

Đăng ký tham gia

Chi tiết khóa học

Để sử dụng máy tính cầm tay như thế nào cho hiệu quả, đúng mục đích và đáp ứng yêu cầu của môn học cũng là một vấn đề. Khoá học này cung cấp cho học sinh những thao tác ban đầu cần thiết để làm chủ máy tính, đặc biệt là Casio Fx-580VN X. Sau khi đã quen dần với máy tính, các em sẽ xúc tiến thực hiện các phép tính đơn giản rồi nâng dần lên đáp ứng các yêu cầu cơ bản của môn toán. Cuối cùng khi các em đã làm chủ được máy tính của mình, khoá học sẽ cung cấp các kiến thức cần thiết để các em đáp ứng được các yêu cầu cao của môn học.

Lợi ích khóa học

* Giáo viên sẽ nắm vững được các kiến thức và thao tác thực hiện trên máy tính cầm tay Casio Fx-580VN X để ứng dụng vào giảng dạy.

* Hỗ trợ phụ huynh để tham khảo hướng dẫn cho con/em.

* Học sinh được cung cấp, nâng cao kiến thức và thao tác thực hiện tính toán trên máy tính cầm tay Casio Fx-580 VN X.

* Cung cấp, cập nhật ứng dụng các tính năng mới của Fx-580VN X vào tính toán và học tập.

Danh sách bài học

Bài 1: SƠ LƯỢC TÍNH NĂNG NỔI TRỘI TRÊN MÁY FX-580VN X

Bài 2: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT DẤU PHẨY THẬP PHÂN

Bài 3: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT HIỂN THỊ PHÂN SỐ

Bài 4: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀN

Bài 5: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT FIX, SCI, NORM

Bài 6: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHÂN CÁCH CHỮ SỐ

Bài 7: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT GÓC DEGREE/RADIAN/GRAD

Bài 8: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT KÝ HIỆU KỸ THUẬT

Bài 9: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT HIỂN THỊ SỐ PHỨC

Bài 10: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH

Bài 11: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT BẢNG TÍNH TABLE

Bài 12: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT HIỂN THỊ THỐNG KÊ

Bài 13: HƯỚNG DẪN KHÔI PHỤC CÀI ĐẶT

Bài 14: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT NGÔN NGỮ
Bài 1: PHÂN TÍCH THỪA SỐ NGUYÊN TỐ

Bài 2: LƯU THƯƠNG VÀ DƯ TRONG PHÉP CHIA

Bài 3: ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT VÀ BỘI CHUNG NHỎ NHẤT CỦA HAI SỐ, BA SỐ

Bài 4: TÍNH TOÁN MŨ, LŨY THỪA VÀ TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC

Bài 5: TÍNH ĐẠO HÀM

Bài 6: TÍNH TÍCH PHÂN

Bài 7: TỔNG QUAN VỀ CALC

Bài 8: TỔNG QUAN VỀ SOLVE

Bài 9: SOLVE GIẢI PHƯƠNG TRÌNH PYTHAGORE

Bài 10: TỔNG QUAN VỀ RATIO

Bài 11: TỔNG QUAN VỀ EQUATION

Bài 12: THÔNG BÁO VÔ NGHIỆM VÀ VÔ SỐ NGHIỆM

Bài 13: TỔNG QUAN VỀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH

Bài 14: TỔNG QUAN VỀ TABLE

Bài 15: TỔNG QUAN VỀ SỐ PHỨC

Bài 16: TỔNG QUAN VỀ THỐNG KÊ

Bài 17: TỔNG QUAN VỀ VECTOR

Bài 18: TỔNG QUAN VỀ VERIFY

Bài 19: TỔNG QUAN VỀ MA TRẬN

Bài 20: HẰNG SỐ KHOA HỌC VÀ CHUYỂN ĐỔI ĐƠN VỊ

Bài 21: CÁCH SỬ DỤNG CÁC KÝ HIỆU KỸ THUẬT
Bài 1: SOLVE PHƯƠNG TRÌNH CÓ CHỨA THAM SỐ

Bài 2: TÌM NHIỀU NGHIỆM BẰNG SOLVE

Bài 3: LƯU NGHIỆM KHI DÙNG EQUATION

Bài 4: TÍNH TOÁN 45 DÒNG GIÁ TRỊ CHO F(X)

Bài 5: TÍNH TOÁN 30 DÒNG GIÁ TRỊ CHO F(X) VÀ G(X)

Bài 6: MỘT SỐ LƯU Ý KHI TÍNH HỖN HỢP DEGREE VÀ RADIAN

Bài 7: GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BỐN ẨN

Bài 8: GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC BỐN

Bài 9: CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ BẬC BA

Bài 10: CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ

Bài 11: TỔNG HỢP CÁC PHÍM TỔNG, TÍCH PHÂN

Bài 12: TÌM PHẦN THỰC VÀ PHẦN ẢO CỦA SỐ PHỨC

Bài 13: CHUYỂN ĐỔI SỐ PHỨC VÀ LƯỢNG GIÁC

Bài 14: TỔNG HỢP DAO ĐỘNG TRONG SỐ PHỨC

Bài 15: CALC ĐỐI VỚI BIỂU THỨC LẶP

Thông tin giảng viên

Học phí
Thanh toán 1 lần học trọn đời
300.000đ

Thanh toán

Khóa học liên quan

Dữ liệu đang cập nhật.

Học viên đánh giá

0

1 đánh giá

100%
0%
0%
0%
0%