Site

Sức mạnh của CASIO Fx-580VN X trong Giải đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Toán

Đăng ký tham gia

Chi tiết khóa học

Khóa học này sẽ hướng dẫn giải chi tiết một số câu trong đề thi thử và đề thi chính thức tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia theo từng mức độ của câu hỏi, chỉ ra một số lỗi hay mắc phải và phương pháp khắc phục trong đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia.

Lợi ích khóa học

* Giáo viên sẽ nắm vững các vấn đề  thường gặp trong kỳ thi trung học phổ thông có sử dụng máy tính cầm tay. 
* Học sinh sẽ được tiếp cận và trang bị nhiều kiến thức, nhiều kỹ năng nâng cao của việc sử dụng máy tính cầm tay trong các vấn đề có liên quan của bài thi trung học phổ thông.
* Được rà soát lại toàn bộ kiến thức trong chương trình trung học phổ thông, nắm chắc những kĩ năng giải bài cho các câu hỏi ở mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao trong đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Danh sách bài học

Bài 1: ĐỀ MINH HỌA 2020-CÂU 1 ĐẾN CÂU 24

Bài 2: ĐỀ MINH HỌA 2021-CÂU 1 ĐẾN CÂU 20

Bài 3: ĐỀ CHÍNH THỨC 2021-101-CÂU 1 ĐẾN CÂU 10

Bài 4: ĐỀ CHÍNH THỨC 2021-101-CÂU 11 ĐẾN CÂU 20

Bài 5: ĐỀ CHÍNH THỨC 2021-101-CÂU 21 ĐẾN CÂU 30

Bài 6: ĐỀ CHÍNH THỨC 2021-101-CÂU 31 ĐẾN CÂU 39

Bài 7: ĐỀ MINH HỌA 2022-CÂU 1 ĐẾN CÂU 10

Bài 8: ĐỀ MINH HỌA 2022-CÂU 11 ĐẾN CÂU 16

Bài 9: ĐỀ MINH HỌA 2022-CÂU 17 ĐẾN CÂU 25

Bài 10: ĐỀ MINH HỌA 2022-CÂU 26 ĐẾN CÂU 35
Bài 1: ĐỀ MINH HỌA 2020-CÂU 25 ĐẾN CÂU 37

Bài 2: ĐỀ MINH HỌA 2020-CÂU 38 ĐẾN CÂU 47

Bài 3: ĐỀ THI THỬ 2020-CHUYÊN LAM SƠN-CÂU 26 ĐẾN CÂU 40

Bài 4: ĐỀ MINH HỌA 2021-CÂU 25 ĐẾN CÂU 39

Bài 5: ĐỀ CHÍNH THỨC 2021-101-CÂU 40 ĐẾN CÂU 45

Bài 6: ĐỀ MINH HỌA 2022-CÂU 36 ĐẾN CÂU 43
Bài 1: ĐỀ MINH HỌA 2020-CÂU 48 ĐẾN CÂU 50

Bài 2: ĐỀ THI THỬ 2020-CHUYÊN LAM SƠN-CÂU 41 ĐẾN CÂU 45

Bài 3: ĐỀ THI THỬ 2020-CHUYÊN LAM SƠN-CÂU 46 ĐẾN CÂU 48

Bài 4: ĐỀ THI THỬ 2020-CHUYÊN LAM SƠN-CÂU 49 VÀ CÂU 50

Bài 5: ĐỀ MINH HỌA 2021-CÂU 41 ĐẾN CÂU 45

Bài 6: ĐỀ MINH HỌA 2021-CÂU 46 ĐẾN CÂU 50

Bài 7: ĐỀ CHÍNH THỨC 2021-101-CÂU 46 ĐẾN CÂU 50

Bài 8: ĐỀ MINH HỌA 2022-CÂU 45 ĐẾN CÂU 47

Bài 9: ĐỀ MINH HỌA 2022-CÂU 48 ĐẾN CÂU 50

Thông tin giảng viên

TS.Nguyễn Thái Sơn

Nguyên trưởng Khoa Toán-Tin học ĐHSP TP HCM (1999-2009)

Nguyên Giám đốc - Tổng biên tập NXB ĐHSP TP HCM (2009-2011)

Nguyên Tổng thư ký Hội Toán học TP HCM (2008-2013).

Facebook Youtube
Học phí
Thanh toán 1 lần học trọn đời
699.000đ

Thanh toán

Khóa học liên quan

Học viên đánh giá

0

0 đánh giá

0%
0%
0%
0%
0%