Site

Học tốt Toán lớp 6, 7, 8 và 9 cùng CASIO Fx-580VN X

Đăng ký tham gia

Chi tiết khóa học

Khóa học này cung cấp cho học sinh các khối 6,7,8 và 9 các kỹ năng sử dụng máy tính cầm tay tương ứng với từng nội dung trong chương trình và sách giáo khoa. Từ đó các bạn học sinh sẽ tiến hành việc học tập hoặc tự học bằng cách phối hợp tốt việc giải toán với sự trợ giúp của máy tính. Thông qua việc sử dụng máy tính cầm tay, các bạn học sinh sẽ nắm chắc các kiến thức toán học tương ứng.

Lợi ích khóa học

* Giáo viên sẽ nắm vững kỹ năng sử dụng máy tính cầm tay, biết kết hợp kiến thức toán học với các tính năng của máy tính.
* Học sinh sẽ nắm vững kiến thức toán học và thao tác thực hiện tính toán trên máy tính cầm tay của khối lớp đang theo học.
* Học sinh có khả năng tham gia các kỳ thi học sinh giỏi máy tính cầm tay cấp quận/huyện.
* Một số học sinh giỏi có thể được bồi dưỡng thêm để tham dự kỳ thi học sinh giỏi máy tính cầm tay cấp thành phố.
* Có căn bản tốt để nắm vững kiến thức thuộc chương trình lớp 9 và thi tuyển sinh 10.

Danh sách bài học

Bài 1: PHÂN TÍCH THÀNH THỪA SỐ NGUYÊN TỐ

Bài 2: CHỨNG MINH MỘT SỐ LÀ SỐ NGUYÊN TỐ

Bài 3: TÌM THƯƠNG VÀ DƯ CỦA PHÉP CHIA

Bài 4: ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT VÀ BỘI CHUNG NHỎ NHẤT CỦA HAI SỐ

Bài 5: TÌM ƯỚC NGUYÊN TỐ LỚN NHẤT

Bài 6: ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN

Bài 7: ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH

Bài 8: BÀI TOÁN TỈ LỆ THỨC

Bài 9: BÀI TOÁN ÁP DỤNG TỈ LỆ THUẬN

Bài 10: BÀI TOÁN ÁP DỤNG TỈ LỆ NGHỊCH

Bài 11: SỐ THẬP PHÂN TUẦN HOÀN

Bài 12: SỐ VÔ TỈ

Bài 13: CĂN BẬC HAI
Bài 1: ĐA THỨC MỘT BIẾN

Bài 2: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

Bài 3: VẼ ĐỒ THỊ CHO HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ HÀM SỐ BẬC HAI BẰNG CHỨC NĂNG LẬP BẢNG

Bài 4: SỰ TƯƠNG GIAO GIỮA PARABOL VÀ ĐƯỜNG THẲNG

Bài 5: GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT

Bài 6: GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT-TIẾP THEO

Bài 7: BÀI TOÁN QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT

Bài 8: BÀI TOÁN QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT-TIẾP THEO

Bài 9: BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT

Bài 10: HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Bài 11: PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI
Bài 1: GIẢI TAM GIÁC VUÔNG

Bài 2: HÌNH CHÓP ĐỀU

Bài 3: ĐƯỜNG TRÒN NGOẠI TIẾP, NỘI TIẾP TAM GIÁC

Thông tin giảng viên

TS.Nguyễn Thái Sơn

Nguyên trưởng Khoa Toán-Tin học ĐHSP TP HCM (1999-2009)

Nguyên Giám đốc - Tổng biên tập NXB ĐHSP TP HCM (2009-2011)

Nguyên Tổng thư ký Hội Toán học TP HCM (2008-2013).

Facebook Youtube
Học phí
Thanh toán 1 lần học trọn đời
599.000đ

Thanh toán

Khóa học liên quan

699.000đ

Học viên đánh giá

0

0 đánh giá

0%
0%
0%
0%
0%