Site

Học tốt Toán lớp 10 và 11 cùng CASIO Fx-580VN X

Đăng ký tham gia

Chi tiết khóa học

Khóa học này cung cấp cho học sinh lớp 10 và lớp 11 các kiến thức hoàn chỉnh của chương trình cho cả ba môn : Giải tích, Đại số và Hình học. Sau đó hướng dẫn giải các bài toán thường gặp trong chương trình sách giáo khoa theo hình thức tự luận và kết hợp với việc sử dụng máy tính cầm tay.

Lợi ích khóa học

* Giáo viên sẽ nắm vững các vấn đề trong chương trình sách giáo khoa lớp 10 và lớp 11 có sử dụng máy tính cầm tay.
* Học sinh sẽ được trang bị nhiều kiến thức trong khuôn khổ chương trình sách giáo khoa và nhiều kỹ năng nâng cao của việc sử dụng máy tính cầm tay về các vấn đề có liên quan trong chương trình lớp 10 và lớp 11.

Danh sách bài học

Bài 1: PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

Bài 2: PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

Bài 3: PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ ĐƯA VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

Bài 4: PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ ĐƯA VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI-TIẾP THEO

Bài 5: PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ ĐƯA VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI-NÂNG CAO

Bài 6: HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Bài 7: HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT BA ẨN

Bài 8: HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT BA ẨN-TIẾP THEO
Bài 1: ĐỔI ĐƠN VỊ TỪ ĐỘ SANG RADIAN VÀ NGƯỢC LẠI

Bài 2: TÍNH GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC

Bài 3: TÍNH GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC-TIẾP THEO

Bài 4: TÍNH TOÁN CÁC BIỂU THỨC LƯỢNG GIÁC

Bài 5: TÍNH TOÁN CÁC BIỂU THỨC LƯỢNG GIÁC-TIẾP THEO

Bài 6: TÍNH TOÁN CÁC BIỂU THỨC LƯỢNG GIÁC-TIẾP THEO

Bài 7: GIẢI PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Bài 8: ỨNG DỤNG PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
Bài 1: KHAI TRIỂN NHỊ THỨC NEWTON

Bài 2: XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ

Bài 3: XỬ LÝ SỐ LIỆU THỐNG KÊ
Bài 1: XÂY DỰNG DÃY SỐ QUY NẠP & XỬ LÝ KẾT QUẢ SỐ CỰC LỚN

Bài 2: TÌM SỐ HẠN THỨ N CỦA DÃY SỐ QUY NẠP

Bài 3: CẤP SỐ CỘNG

Bài 4: CẤP SỐ CỘNG-TIẾP THEO

Bài 5: CẤP SỐ NHÂN
Bài 1: GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ

Bài 2: ĐƯỜNG TIỆM CẬN NGANG CỦA HÀM SỐ

Bài 3: SỰ LIÊN TỤC CỦA HÀM SỐ

Bài 4: TÌM ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ

Bài 5: ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ TẠI MỘT ĐIỂM

Bài 6: ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ TẠI MỘT ĐIỂM-TIẾP THEO

Bài 7: ĐẠO HÀM CẤP HAI CỦA HÀM SỐ

Bài 8: TÌM HỆ SỐ GÓC VÀ PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN
Bài 1: CÁC PHÉP TÍNH VECTOR TRONG MẶT PHẲNG

Bài 2: ĐỊNH LÝ COSIN

Bài 3: PHÉP GIẢI TAM GIÁC

Bài 4: PHÉP GIẢI TAM GIÁC-TIẾP THEO

Bài 5: PHÉP GIẢI TAM GIÁC-TIẾP THEO

Bài 6: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN

Bài 7: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN-TIẾP THEO

Bài 8: KHOẢNG CÁCH TỪ ĐIỂM ĐẾN ĐƯỜNG THẲNG

Bài 9: HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC CỦA MỘT ĐIỂM LÊN MẶT PHẲNG

Bài 10: GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG

Bài 11: GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG-TIẾP THEO
Bài 1: KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU

Bài 2: KHOẢNG CÁCH NGẮN NHẤT GIỮA HAI CẠNH ĐỐI DIỆN

Bài 3: GÓC TẠO BỞI HAI MẶT BÊN CỦA KHỐI TỨ DIỆN

Thông tin giảng viên

TS.Nguyễn Thái Sơn

Nguyên trưởng Khoa Toán-Tin học ĐHSP TP HCM (1999-2009)

Nguyên Giám đốc - Tổng biên tập NXB ĐHSP TP HCM (2009-2011)

Nguyên Tổng thư ký Hội Toán học TP HCM (2008-2013).

Facebook Youtube
Học phí
Thanh toán 1 lần học trọn đời
599.000đ

Thanh toán

Khóa học liên quan

Học tốt Toán lớp 12 cùng CASIO Fx-580VN X

TS.Nguyễn Thái Sơn

(0)

3 Học viên

599.000đ

Học viên đánh giá

0

0 đánh giá

0%
0%
0%
0%
0%