Site

Chinh phục kỳ thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay với CASIO Fx-580VN X

Đăng ký tham gia

Chi tiết khóa học

Khóa học này cung cấp cho học sinh đội tuyển thi học sinh giỏi máy tính cầm tay cấp trung học cơ sở các thao tác, kỹ năng sử dụng máy tính cầm tay để giải quyết các vấn đề của môn Toán thuộc chương trình lớp 9 nâng cao. Ngoài ra, khóa học cũng hướng dẫn giải một số dạng bài trong đề thi học sinh giỏi máy tính cầm tay trung học cơ sở của thành phố Hồ Chí Minh những năm gần nhất.

Lợi ích khóa học

* Giáo viên sẽ nắm vững các vấn đề thường gặp trong bài thi học sinh giỏi máy tính cầm tay cấp trung học cơ sở cũng như nâng cao trình độ chuyên môn để đồng hành cùng học sinh.
* Học sinh sẽ học thêm nhiều vấn đề toán học trong khuôn khổ trung học cơ sở nhưng mức độ nâng cao để tham dự kỳ thi học sinh giỏi máy tính cầm tay.
* Các học sinh đội tuyển sẽ được rèn luyện về kiến thức toán học và kỹ năng sử dụng máy tính cầm tay để có kết quả cao trong kỳ thi này.
* Giáo viên và học sinh đội tuyển sẽ được tiếp cận các dạng bài trong đề thi học sinh giỏi máy tính cầm tay trung học cơ sở thành phố Hồ Chí Minh năm gần nhất.

Danh sách bài học

Bài 1: LÝ THUYẾT CHIA HẾT VÀ LÝ THUYẾT ĐỒNG DƯ

Bài 2: TÌM THƯƠNG VÀ DƯ CỦA MỘT PHÉP CHIA CÁC SỐ TỰ NHIÊN

Bài 3: TÌM CÁC CHỮ SỐ TẬN CÙNG CỦA MỘT SỐ CHO BỞI MỘT PHÉP TÍNH

Bài 4: BÀI TOÁN CHIA HẾT- ĐỊNH LÝ THẶNG DƯ TRUNG HOA

Bài 5: PHÂN TÍCH THÀNH THỪA SỐ NGUYÊN TỐ VỚI NHỮNG SỐ CỰC LỚN

Bài 6: TÌM ƯỚC SỐ NGUYÊN TỐ LỚN NHẤT

Bài 7: SỐ CHÍNH PHƯƠNG

Bài 8: TÌM ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT VÀ BỘI CHUNG NHỎ NHẤT CỦA HAI SỐ

Bài 9: DÃY SỐ QUY NẠP KHÔNG CHỨA BIẾN

Bài 10: DÃY SỐ QUY NẠP CHỨA BIẾN

Bài 11: TỔNG HỮU HẠN
Bài 1: PHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM NGUYÊN HAI BIẾN

Bài 2: GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ HỮU TỈ BẬC HAI TRÊN BẬC HAI

Bài 3: DƯ CỦA PHÉP CHIA CHO TAM THỨC
Số Học- DƯ CỦA PHÉP CHIA

Số Học - SỐ CHÍNH PHƯƠNG

Số Học - TỔNG CÁC ƯỚC NGUYÊN TỐ

Số Học - SỐ THẬP PHÂN TUẦN HOÀN

Số Học - BÀI TOÁN DẪN ĐẾN PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

Đại Số - PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ

Đại Số - PHƯƠNG TRÌNH THEO HAI BIẾN

Đại Số - DƯ CỦA PHÉP CHIA ĐA THỨC, ĐA THỨC BẬC BA

Hình học - HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

Thông tin giảng viên

TS.Nguyễn Thái Sơn

Nguyên trưởng Khoa Toán-Tin học ĐHSP TP HCM (1999-2009)

Nguyên Giám đốc - Tổng biên tập NXB ĐHSP TP HCM (2009-2011)

Nguyên Tổng thư ký Hội Toán học TP HCM (2008-2013).

Facebook Youtube
Học phí
Thanh toán 1 lần học trọn đời
699.000đ

Thanh toán

Khóa học liên quan

599.000đ

699.000đ

Học viên đánh giá

0

0 đánh giá

0%
0%
0%
0%
0%